Klantenservice

Von Va Voom staat graag voor u klaar.


Heeft u vragen over Von Va Voom, over het bestelproces, uw bestelling of de producten die wij verkopen? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij nemen gewoonlijk binnen 2 werkdagen contact met u op. Vergeet u niet om bij vragen over uw bestelling, altijd uw ordernummer te vermelden. Onze contactgegevens vindt u iets naar beneden op deze pagina, ook zult u hier antwoorden vinden op de meest gestelde vragen. 
 
Wat te doen bij klachten?

Het kan natuurlijk voorkomen dat u een klacht heeft en dit bij ons wilt voorleggen. Wij verzoeken u dan om contact met ons op te nemen via 1 van onze contactmogelijkheden.  In onze Algemene Voorwaarden kunt u aanvullende informatie vinden over klachten en geschillen. U kunt ook uw klacht neerleggen bij de Geschillencommissie Thuiswinkel, www.sgc.nl. Of rechtstreeks bij het Europese online geschillenplatform (ODR), http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Contact gegevens. 

Telefoon: 085-8888588 ma t/m vr van 9:00 tot 17:00 
Email klantenservice: support@vonvavoom.nl vermeldt u altijd uw ordernummer bij vragen over bestellingen.

Wij zijn ook te bereiken via de live chat, als er een medewerker beschikbaar is ziet u deze live chat rechtsonder in uw beeldscherm. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier, welke u op deze pagina ziet staan of kunt bereiken via het knopje support, rechtsonderin uw scherm of helemaal links bovenin iedere pagina.

Telefonische bereikbaarheid:
Van maandag t/m donderdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur
Vrijdag van 09:00 uur tot 13:00 uur 
Door grote drukte tijdens piekuren en feestdagen, kan het zijn dat er telefonisch geen medewerker beschikbaar is, wij zijn per email dan ook vaak net zo snel, of zelfs sneller bereikbaar dan via de telefoon. U kunt altijd een voicemail bericht achterlaten indien u ons graag telefonisch wilt spreken. Wij zijn per e-mail uiteraard altijd bereikbaar en reageren uiterlijk binnen 24 kantooruren.

 

Meest gestelde vragen.

1 Contact
1.1 Hoelang duurt het voor ik een reactie krijg op mijn bericht?

Wij streven ernaar om iedere vraag zo snel mogelijk te beantwoorden, op werkdagen en tijdens kantoortijden zal dit in de regel binnen enkele uren zijn, maar afhankelijk va de inhoud van de vraag kan dit ook langer zijn. WIj proberen sowieso altijd binnen 2 werkdagen een reactie te geven. 

Soms is een vraag wat lastiger en willen wij eerst intern uw vraag doorsturen naar degene die uw vraag als beste kan beantwoorden, we geven u namelijk liever een gegrond en volledig antwoord, dan dat we u van kastje naar de muur sturen binnen verschillende expertises binnen ons bedrijf. 

1.2 Wat is het telefoonnummer van Von Va Voom?

Von Va Voom is tijdens kantoortijden telefonisch bereikbaar, wij kunnen echter niet altijd de telefoon opnemen tijdens piektijden of als we onderbezet zijn met personeel op de klantenservice. Wij vinden dat heel vervelend, maar doen ons uiterste best om zo goed mogelijk telefonisch bereikbaar te zijn. Mocht u ons niet telefonisch treffen, dan verzoeken wij u om de voicemail in te spreken of een bericht te sturen naar support@vonvavoom.nl over het algemeen reageren wij per geschreven bericht erg snel, en soms zelfs sneller dan via de telefoon. 

 

Ons telefoonnummer is 085-8888588

1.3 Hoe kan ik contact opnemen met Von Va Voom?

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met ons. 

Live chat - indien er een medewerken van ons online is op de live chat, ziet u rechtsonderin uw beeld chatten staan op desktop en een chatbubble op mobiel. 

Support formulier - indien er geen mederwerker van ons online is op de live chat, ziet u rechtsonderin uw beeld support staan op desktop en een vraagteken op mobiel. Bovenin het beeld zit u op iedere pagina het woordje support staan. Hiermee kunt u uw vraag stellen en door onze vragenbank zoeken, staat het antwoord er niet bij? Dan kunt u hier een contactformulier invullen. 

E-mail - u kunt uw vraag ook aan ons stellen via e-mail, gebruikt u hiervoor het e-mailadres support@vonvavoom.nl Vermeldt u bij vragen over uw bestelling altijd uw ordernummer. 

Telefoon- u kunt ons ook bellen met uw vragen, wij zijn telefonisch echter niet altijd even goed bereikbaar en onze voorkeur gaat dan ook uit naar communicatie per bovenstaande methoden. Dit omdat niet iedere vraag door iedereen beantwoord kan worden, en we graag een deskundig advies geven en direct de juiste persoon hiervoor willen inzetten.  085-8888588

2 Retourneren
2.1 Naar welk adres moet ik een retourzending sturen?

Ons magazijn is gelegen op een andere locatie dan ons kantoor. Uw retour dient ten allen tijden gericht te worden aan ons magazijn in Groenlo, tenzij u nadrukkelijk door een medewerker van Von Va Voom is verzocht om een alternatief adres te gebruiken. 

Het adres van ons magazijn is:

Von Va Voom
Parallelweg 9
7141 DL Groenlo
Nederland

2.2 Moet ik altijd eerst contact opnemen alvorens ik een artikel retour stuur?

Nee, u hoeft niet eerst contact op te nemen alvorens u uw retour aan ons retour stuurt. Uw retour moet natuurlijk wel aan onze retourvoorwaarden voldoen. Twijfelt u hierover, dan kunt u altijd contact opnemen met ons. Bij een beschadigd product vragen we wel om een contact moment, zodat wij de situatie beter kunnen inschatten en gezamelijk tot een passende oplossing kunnen komen. 

 

Het kan wel handig zijn om in uw account de retour alvast aan te melden, wij weten dat dat we een retour van u kunnen verwachten en kunnen ook uw retour dan sneller afhandelen. Indien u heeft besteld zonder een klantenaccount, dan kunt u alsnog een account aanmaken om uw orders in te zien, door u aan te registreren als klant met het e-mailadres waarmee u deze order(s) heeft geplaatst. 

2.3 Wie betaald de verzendkosten voor mijn retourzending?

Voor een retourzending zijn de verzendkosten voor uw eigen rekening en risico. U kunt zelf een pakket verzenden via de verschillende vervoerders, zoals PostNL, DPD, DHL, Kiala of waar uw voorkeur dan ook naar uitgaat. U betaald zelf de kosten voor de terugzending. 

2.4 Waar vind ik het retourformulier?

Bij uw bestelling zat een pakbon inegsloten in het pakket. Onderaan deze pakbon ziet u een klein strookje, dit is een retourstrookje waarop voor ons belangrijke informatie staat die wij nodig hebben voor het afhandelen van uw retour. 

2.5 Ik ben het retourformulier kwijt, wat nu?

Indien u uw retourformulier kwijt bent kunt u ook gebruik maken van het Europeesche formulier voor herroeping of u voegt in het pakket een briefje toe met uw ordernummer (beginnend met ORD...) en uw naam en adresgegevens. Let op, zonder deze gegevens kunnen wij een retourzending niet behandelen. 

 

2.6 Wat moet ik weten over Retourneren?

 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt in uw eigen account ook een retour aanmelden. 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

U kunt ook het meegeleverde retourformulier invullen en het pakket inclusief formulier binnen de gestelde termijn naar ons retourneren.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Ons retouradres is:
Von Va Voom tav retouren
         Parallelweg 9
         7141 DL Groenlo
         Nederland 

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen

 

1. Na ontvangst van de artikelen heeft koper het recht de artikelen, in ongebruikte staat en in originele verpakking, binnen 14 (viertien) dagen te retourneren. 14 dagen gaan in op de dag van ontvangst van uw bestelling. Nadat u gemeld heeft dat u uw artikel retour wilt zenden heeft u nogmaals 14 dagen de tijd om het artikel daadwerkelijk retour te zenden. Bewaard u het verzendbewijs!
2. Mocht een artikel niet voldoen aan de verwachting van koper, dan is het mogelijk voor koper het artikel om te ruilen of kan koper het aankoopbedrag (factuurbedrag = inkl de kosten van heenzending) teruggestort krijgen. Maatwerk, waaronder tevens te verstaan pre orders, zijn hiervan uitgesloten.
3. Wij verzoeken Koper vooraf en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel contact op te nemen via uw account of een van de andere contactmogelijkheden zoals aangegeven op de website. 
4. Koper vermeld duidelijk het artikel, ordernummer en gewenste oplossing. Voor retourneren kunt u het bijgevoegde retourformulier gebruiken, deze vindt u in uw pakket.  Indien u het retourformulier onverhoopt kwijt bent geraakt, kunt u hiervoor het Europese formulier voor herroeping gebruiken. Deze vindt u hier. 
5. Von Va Voom bepaalt of een retour gezonden artikel in gebruikte dan wel ongebruikte staat verkeerd en of terugname geheel of gedeeltelijk acceptabel is. 
7. Koper is zelf verantwoordelijk voor de kosten en het risico van een retourzending. 
8. Von Va Voom zal uw totale factuur bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, ingaand op de dag van ontbinding van uw retourzending, aan u terug betalen op dezelfde wijze waarop wij uw betaling hebben ontvangen, terugbetaling op een ander rekeningnummer dan waarvan de betaling gekomen is, is om veiligheidsredenen niet mogelijk tenzij expliciet aangetoond kan worden dat deze rekening op naam staat van koper. 
9. Maatwerk items kunnen niet retour gestuurd worden, tenzij er iets mee mankeert wat niet vooraf vermeldt stond.

Let op, artikelen dienen te worden geretourneerd aan:
Von Va Voom tav retouren

Parallelweg 9
7141 DL Groenlo 


 

2.7 Waar vind ik het Europees Formulier voor Herroeping?

Indien u uw retourformulier welke bij uw pakket zat, niet meer in uw bezig heeft, kunt u gebruik maken van het Europees formulier voor herroeping. 

U kunt gebruik maken van het Europees Formulier voor Herroeping. 
Deze vindt u hier.  


3 Klachten
3.1 Ik heb een klacht, wat kan ik doen?

Het is heel vervelend dat u een klacht heeft over Von Va Voom of een van onze producten en/of website. 
We willen u graag te woord staan en verzoeken u om uw klacht aan ons kenbaar te maken via een van onze contactmogelijkheden.  

Hieronder vindt u een passage uit onze Algemene Voorwaarden, betreffende klachten en geschillen. 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Het kan natuurlijk voorkomen dat u een klacht heeft en dit bij ons wilt voorleggen. Wij verzoeken u dan om contact met ons op te nemen via 1 van onze contactmogelijkheden.  In onze Algemene Voorwaarden kunt u aanvullende informatie vinden over klachten en geschillen. U kunt ook uw klacht neerleggen bij de Geschillencommissie Thuiswinkel, www.sgc.nl. Of rechtstreeks bij het Europese online geschillenplatform (ODR), http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4 Algemene Voorwaarden
4.1 Waar vind ik de Algemene Voorwaarden?
Onze Algemene Voorwaarden kunt u onderaan iedere pagina vinden, onder het kopje Algemene voorwaarden. 
U kunt deze tevens bekijken tijdens het afrekenen, door op de klikbare link Algemene Voorwaarden te klikken welke zich bevindt bij de checkbox waar u deze voorwaarden accepteerd tijdens het bestelproces.

U kunt onze algemene voorwaarden ook downloaden en afdrukken.
Klik hier om direct onze algemene voorwaarden te bekijken.
5 Betaalmethoden
5.1 Welke betaalmethoden zijn er allemaal mogelijk bij Von Va Voom.
Bij ons kunt u gebruik maken van vele handige en veilige betaalmethodes. Welke dit allemaal zijn kunt u vinden onder het kopje 'betalen, verzenden en retourneren'. Deze vindt u onderaan iedere pagina. 
Klik hier om direct naar deze pagina te gaan.
5.2 Kan ik ook achteraf betalen bij Von Va Voom?

Ja, dat u kunt achteraf betalen bij Von Va Voom. 
Dit kan via de betaalmethode Afterpay.

5.3 Ik heb een papieren VVV Bon, kan ik hiermee betalen?
Sinds 1 april 2016 is de papieren VVV-bon niet meer online in te wisselen bij webwinkels. 
U kunt uw papieren VVV bon nog wel in fysieke winkels gebruiken.
Wij accepteren nu de VVV Giftcard, deze is speciaal ontwikkeld voor webshops. 5.4 Betalen met de VVV Giftcard

Wat is de VVV Giftcard?

Sinds oktober 2015 ligt de VVV Giftcard in de schappen van vele verkooppunten, met deze nieuwe versie van de oude papieren VVV-bon, kan er gemakkelijk online gewinkeld worden. Von Va Voom is een acceptant van deze digitale VVV-giftcard. U kunt bij ons dus tijdens het afrekenen uw VVV-giftcard gebruiken! 

Kan ook een deel van de aankoop betaald worden met een VVV Giftcard?

Ja, dat kan. Het restantbedrag betaal je op een andere manier (iDeal, credit card etc). Het is echter niet mogelijk een deel van de waarde van de kaart te besteden als het aankoopbedrag hoger is dan het bedrag dat de consument wil afschrijven van de kaart.

Kan ik meerdere cadeaukaarten gebruiken bij een betaling?

Jazeker! Wij accepteren het gebruik van meerdere VVV Giftcards tegelijkertijd binnen één aankoop. 

Hoe lang is de cadeaukaart geldig en welk saldo staat er op mijn VVV Giftcard?

Een VVV Giftcard is vanaf de dag van aankoop vijf jaar geldig. Op de website vvvcadeaubonnen.nl kan je de geldigheidsdatum en je saldo checken.

Hoe kan ik de VVV-Giftcard gebruiken tijdens het betalen bij Von Va Voom?

Tijdens het afrekenen kunt u een vinkje zetten bij het VVV-Giftcard logo, na bevestiging van uw bestelling zult u vervolgens in een scherm belanden waar u de bestelling kunt  voltooien, de stappen wijzen voor zich. 

6 Verzenden
6.1 Ik ben iets vergeten te bestellen, kan ik nog iets toevoegen?

Zodra uw bestelling is geplaatst en betaald start bij ons automatisch en heel erg snel het proces van inpakken. Vrijwel altijd is het aanpassen en of tegenhouden van een reeds geplaatste en betaalde bestelling dus niet meer mogelijk. Zodra een bestelling eenmaal in ons verwerkproces zit, kunnen wij deze niet meer stoppen. 

U kunt natuurlijk een 2e order plaatsen, dit is geen probleem. 

6.2 Tot hoe laat kan ik bestellen om mijn bestelling de volgende dag te ontvangen?

Indien je voor 22:00uur een bestelling plaatst en de betaling afrond, pakken wij diezelfde dag jouw bestelling in. Wij verzenden iedere dag, dus ook op Zondag.

Let op, enkel PostNL levert op maandag, kiest u voor een verzendoptie van een van onze andere vervoerders, bijvoorbeeld een DHL brievenbuspakketje, dan ontvangt u een bestelling die op zondag geplaatst is dus op dinsdag.

Op zondag worden er geen pakketjes bezorgd, een bestelling met PostNL die op zaterdag wordt geplaatst voor 22:oo uur ontvangt u dus op Maandag.   

 

6.3 Welke verzendmethoden zijn er?

Bij het plaatsen van uw bestelling kunt u aan het einde kiezen voor de verzendmethoden die bij uw bestelling mogelijk zijn. Voor kleine artikelen kan dit brievenbuspost zijn, maar voor de meeste artikelen bij ons geldt een pakket als aangewezen methode. 

Wij verzenden met DPD, PostNL, DHL en Fadello. Tijdens het afrekenen kunt u zelf een keuze maken uit de bschikbare opties voor uw adres. U kunt kiezen voor bezorging op het door u opgegeven adres, of afhalen op een pick up point bij u in de buurt. 

Wij verzenden altijd met een track en trace welke u per e-mail ontvangt. 

6.4 Wanneer wordt mijn bestelling verzonden?

Voor 22:00 uur besteld, is vandaag verzonden. Iedere middag en avond worden de bestellingen bij ons afgehaald door de verschillende vervoerders. Is uw order voor 22:00 uur besteld en betaald, dan pakken wij uw pakket dezelfde dag nog in. Wij pakken iedere bestelling vrij vlot na uw bestelling al in, dit is gelijk ook de reden waarom u na het plaatsen van een bestelling, vaak geen wijzigingen meer kunt maken. Zodra uw bestelling op de kar ligt en wacht op de pick up van de vervoerder, ontvangt u een e-mail met hierin de track en trace link. Met deze track en trace kunt u uw pakket volgen, meestal is er savond's laat voor het eerst volginformatie beschikbaar.

U kunt op de productpagina van de door u bestelde artikelen terugzien of het artikel direct op voorraad is. Wij leveren 99% direct uit voorraad, heel soms is er een korte pre order, maar dit staat altijd duidelijk vermeldt op de productpagina. In de regel geldt dus dat u uw bestelling snel kunt verwachten. Bij pre orders wordt er in de informatie tekst van het betreffende product vertelt wat de verwachte verzenddatum zal worden, hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

6.5 Wanneer kan ik de bezorging van mijn bestelling verwachten?

Zodra uw bestelling ingepakt is en klaarligt voor pick up door de vervoerders ontvangt u een e-mail met daarin de track&trace code van uw pakket. Met deze track&trace code kunt u uw pakket volgen en zien wanneer u de bezorger kunt verwachten. Binnen Nederland geldt over het algemeen dat u uw pakket de volgende werkdag in huis heeft of kunt afhalen op het door u gekozen afhaalpunt. 

Helaas hebben wij geen invloed op enige vorm van vertraging die ontstaat bij onze vervoerders door bijvoorbeeld systeemstoringen aan hun kant, weersinvloeden etc. Wij vragen namens onze vervoerders en de bijbehorende bezorgers om uw begrip. Ook namens de feestdagen wanneer deze diensten op volle kracht proberen alle pakketjes te verwerken. 

7 Garantie
7.1 Hoe zit het met de garantie op mijn aankoop?

In onze algemene voorwaarden is het volgende stuk opgenomen over Garantie. 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. Von Va Voom staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Von Va Voom er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 2. Een door Von Va Voom, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Von Va Voom kan doen gelden.

8
9 Onderhoud van mijn draagdoek of draagzak.
9.1 Hoe was ik een draagzak, drager?
Voor het wassen van uw draagzak, verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing van uw draagzak en of het aangehechte label aan uw draagzak. 

Mocht uw product gewassen kunnen worden let dan altijd op het volgende:
 • Zorg dat alle gespen gesloten zijn. 
 • Gebruik een zo kort mogelijk programma.
 • Stop de drager het liefst niet met andere producten in uw wasmachine. 
 • Stop de draagzak bijvoorbeeld in een kussensloop ter bescherming van uw trommel tegen de gespen.
 • Hang de drager op aan de schouderbanden aan een wasrek.
 • Zorg ervoor dat de draagzak niet in de zon hangt te drogen. 
 • Gebruik de draagzak pas weer als deze echt volledig droog is en controleer na het wassen alle naden en gespen grondig.  

Over het algemeen kan vrijwel iedere draagzak gewassen worden, draagzakken van draagdoekenstof waarin bijvoorbeeld bamboe of wol verwerkt zit dienen met de hand voorzichtig gewassen te worden, zie hiervoor het wasvoorschrift van de draagdoeken met deze materialen in de vragen hierboven. 

Als je wasmiddel gebruikt, en er wordt niet over geadviseerd in de wasvoorschriften vanuit het merk van jouw draagzak, zorg dan dat er een wasmiddel gebruikt wordt zonder optische bleekmiddelen en veelal zonder parfum, veel kindjes kunnen hierop reageren en het zou vervelend zijn als dit gebeurt bij jouw kindje.  
9.2 Hoe was ik een draagdoek met linnen, hennep of 100% katoen?
Een geweven draagdoek van 100% katoen, of in combinatie met een mix van hennep en of linnen kun u wassen in de wasmachine. 
Gebruik hierbij normaal wasmiddel, en het liefst een zonder optische bleekmakers.
Gebruik geen wasverzachter, dit maakt de draden glad en tast de vezels aan.

In principe is katoen, linnen of hennep een dusdanig stevige vezel en kan een rondje in de droger op lage temperatuur geen kwaad. Dit kan wel invloed hebben op de intensitiviteit van de kleur(en). Tenzij anders vermeldt op het label of de gebruiksaanwijzing van de fabricant. 

Een katoenen, linnen of hennep draagdoek strijken is ook geen probleem, tenzij anders vermeldt op het label of de gebruiksaanwijzing van de fabricant. Ook mag u hierbij stoom gebruiken, tenzij anders aangeven op het label van uw draagdoek. 

Ten allen tijden gaan de instructies die bij de draagdoek geleverd worden boven de hier genoemde instructies. Raadpleeg uw gebruiksaanwijzing dus alvorens te gaan wassen.

9.3 Hoe was ik een draagdoek met bamboe?
Een geweven draagdoek met bamboe erin kunt u het beste op de hand wassen, bamboe is namelijk een vezel die zwak is als hij nat wordt. Was de draagdoek snel en koud zonder teveel te wringen. 

Mocht u een badkuip hebben dan is dit ideaal voor het handwassen van een draagdoek. 

Stappenplan, handwassen van een draagdoek. 


 1. U vult de badkuip met lauwwarm water, let op uw handen zijn ongeveer 37 graden, zorg dus dat het water zeker niet warmer is als uw handen. 
 2. Voeg een klein beetje wasmiddel toe, let op dat uw wasmiddel geschrikt is voor het materiaal. (wolwasmiddel voor wol, fijnwasmiddel voor zijde etc) 
 3. Leg de draagdoek in het water en druk deze voorzichtig helemaal onderwater. 
 4. Laat dit heel even staan onder  af en toe drukken, een minuut of 5 is voldoende. 
 5. Trek de stop uit het bad en laat het water weglopen. 
 6. Druk het overtollige water voorzichtig uit de draagdoek, let op de vezels zijn op dit moment verzwakt dus ga niet wringen en oefen geen grote krachten uit op de stof. 
 7. Vul de badkuip weer met water van dezelfde temperatuur als hiervoor, maar nu zonder wasmiddel. 
 8. Spoel de doek zonder te wringen en zonder veel druk uit te oefenen op de draagdoek. 
 9. Herhaal de stappen 7 en 8  totdat er geen wasmiddel meer te zien is. 
 10. Vervolgens is het handig om enkele grote handdoeken op de grond te leggen.Leg hier de draagdoek voorzichtig op en rol de draagdoek in de handdoek, herhaal dit desnoods enkele keren met droge handdoeken. Je zult merken dat nu al erg veel water uit de draagdoek verdwenen is. 
 11. Leg de draagdoek liggend te drogen zolang hij nog er zwaar is. Bijvoorbeeld over de badkamervloer op handdoeken, buiten in het gras in de zomer ( in de schaduw), op een wasrek met eronder handdoeken zodat de lijnen niet in de doek kunnen snijden etc. 
 12. Als de doek bijna droog is kun je hem ook 'zigzaggen' door een wasrek, maak geen hele diepe lussen bij dit 'zigzag' ophangen, maar kleine zodat er geen veel gewicht op 1 punt komt. Draai af en toe de draagdoek even om. 
 13. Zodra de draagdoek volledig droog is is hij klaar voor gebruik, gebruik geen nog klamme draagdoek!

Gebruik geen wasverzachter, dit maakt de draden glad en tast de vezels aan. 

Een bamboe draagdoek strijken is heel soms mogelijk, raadpleeg het label aan uw draagdoek voor instructies. Als erop staat dat uw draagdoek niet gestreken kan worden, doe dit dan ook niet. 

Ten allen tijden gaan de instructies die bij de draagdoek geleverd worden boven de hier genoemde instructies. Raadpleeg uw gebruiksaanwijzing dus alvorens te gaan wassen. 

9.4 Hoe was ik een draagdoek met zijde?
Een draagdoek met zijde dient u op de hand te wassen, met een fijnwasmiddel welke geschikt is voor zijde.

Mocht u een badkuip hebben dan is dit ideaal voor het handwassen van een draagdoek. 

Stappenplan, handwassen van een draagdoek. 


 1. U vult de badkuip met lauwwarm water, let op uw handen zijn ongeveer 37 graden, zorg dus dat het water zeker niet warmer is als uw handen. 
 2. Voeg een klein beetje wasmiddel toe, let op dat uw wasmiddel geschrikt is voor het materiaal. (wolwasmiddel voor wol, fijnwasmiddel voor zijde etc) 
 3. Leg de draagdoek in het water en druk deze voorzichtig helemaal onderwater. 
 4. Laat dit heel even staan onder  af en toe drukken, een minuut of 5 is voldoende. 
 5. Trek de stop uit het bad en laat het water weglopen. 
 6. Druk het overtollige water voorzichtig uit de draagdoek, let op de vezels zijn op dit moment verzwakt dus ga niet wringen en oefen geen grote krachten uit op de stof. 
 7. Vul de badkuip weer met water van dezelfde temperatuur als hiervoor, maar nu zonder wasmiddel. 
 8. Spoel de doek zonder te wringen en zonder veel druk uit te oefenen op de draagdoek. 
 9. Herhaal de stappen 7 en 8  totdat er geen wasmiddel meer te zien is. 
 10. Vervolgens is het handig om enkele grote handdoeken op de grond te leggen.Leg hier de draagdoek voorzichtig op en rol de draagdoek in de handdoek, herhaal dit desnoods enkele keren met droge handdoeken. Je zult merken dat nu al erg veel water uit de draagdoek verdwenen is. 
 11. Leg de draagdoek liggend te drogen zolang hij nog er zwaar is. Bijvoorbeeld over de badkamervloer op handdoeken, buiten in het gras in de zomer ( in de schaduw), op een wasrek met eronder handdoeken zodat de lijnen niet in de doek kunnen snijden etc. 
 12. Als de doek bijna droog is kun je hem ook 'zigzaggen' door een wasrek, maak geen hele diepe lussen bij dit 'zigzag' ophangen, maar kleine zodat er geen veel gewicht op 1 punt komt. Draai af en toe de draagdoek even om. 
 13. Zodra de draagdoek volledig droog is is hij klaar voor gebruik, gebruik geen nog klamme draagdoek!

Gebruik geen wasverzachter, dit maakt de draden glad en tast de vezels aan. 

Een zijde draagdoek strijken is heel soms mogelijk, raadpleeg het label aan uw draagdoek voor instructies. Als erop staat dat uw draagdoek niet gestreken kan worden, doe dit dan ook niet. 

Ten allen tijden gaan de instructies die bij de draagdoek geleverd worden boven de hier genoemde instructies. Raadpleeg uw gebruiksaanwijzing dus alvorens te gaan wassen.
9.5 Hoe was ik een draagdoek met merino wol, cashmere of een ander wol?
Een draagdoek met wol dient u op de hand te wassen, met een fijnwasmiddel welke geschikt is voor wol.
Gebruik geen lanoline bij een draagdoek, de effecten hiervan op een geweven draagdoek zijn niet getest. Het kan zijn dat uw draagdoek er glad van wordt. 

Was wol absoluut niet te heet, hete wolwas kan ervoor zorgen dat uw draagdoek vervilt, een vervilte draagdoek is niet meer veilig voor gebruik. 

Mocht u een badkuip hebben dan is dit ideaal voor het handwassen van een draagdoek. 

Stappenplan, handwassen van een draagdoek. 


 1. U vult de badkuip met lauwwarm water, let op uw handen zijn ongeveer 37 graden, zorg dus dat het water zeker niet warmer is als uw handen. 
 2. Voeg een klein beetje wasmiddel toe, let op dat uw wasmiddel geschrikt is voor het materiaal. (wolwasmiddel voor wol, fijnwasmiddel voor zijde etc) 
 3. Leg de draagdoek in het water en druk deze voorzichtig helemaal onderwater. 
 4. Laat dit heel even staan onder  af en toe drukken, een minuut of 5 is voldoende. 
 5. Trek de stop uit het bad en laat het water weglopen. 
 6. Druk het overtollige water voorzichtig uit de draagdoek, let op de vezels zijn op dit moment verzwakt dus ga niet wringen en oefen geen grote krachten uit op de stof. 
 7. Vul de badkuip weer met water van dezelfde temperatuur als hiervoor, maar nu zonder wasmiddel. 
 8. Spoel de doek zonder te wringen en zonder veel druk uit te oefenen op de draagdoek. 
 9. Herhaal de stappen 7 en 8  totdat er geen wasmiddel meer te zien is. 
 10. Vervolgens is het handig om enkele grote handdoeken op de grond te leggen.Leg hier de draagdoek voorzichtig op en rol de draagdoek in de handdoek, herhaal dit desnoods enkele keren met droge handdoeken. Je zult merken dat nu al erg veel water uit de draagdoek verdwenen is. 
 11. Leg de draagdoek liggend te drogen zolang hij nog er zwaar is. Bijvoorbeeld over de badkamervloer op handdoeken, buiten in het gras in de zomer ( in de schaduw), op een wasrek met eronder handdoeken zodat de lijnen niet in de doek kunnen snijden etc. 
 12. Als de doek bijna droog is kun je hem ook 'zigzaggen' door een wasrek, maak geen hele diepe lussen bij dit 'zigzag' ophangen, maar kleine zodat er geen veel gewicht op 1 punt komt. Draai af en toe de draagdoek even om. 
 13. Zodra de draagdoek volledig droog is is hij klaar voor gebruik, gebruik geen nog klamme draagdoek!

Gebruik geen wasverzachter, dit maakt de draden glad en tast de vezels aan. 

Een wollen draagdoek strijken is heel soms mogelijk, raadpleeg het label aan uw draagdoek voor instructies. Als erop staat dat uw draagdoek niet gestreken kan worden, doe dit dan ook niet. 

Ten allen tijden gaan de instructies die bij de draagdoek geleverd worden boven de hier genoemde instructies. Raadpleeg uw gebruiksaanwijzing dus alvorens te gaan wassen.
10 Algemene informatie over het dragen van uw kind.
10.1 Hoe weet ik welke maat draagdoek ik nodig heb?

 

Dit is wellicht wel de meest gestelde vraag. Het antwoord hebben wij uitgebreid hier besproken.

Ga direct naar de draagdoeken maat keuzehulp >> 

10.2 Waar vind ik het Von Va Voom blog?

Bij Von Va Voom schrijven we met grote regelmaat interessante artikelen over onze producten en over het dragen van kinderen. Je kunt de meest gelezen blogs hier vinden www.vonvavoom.nl/blog 

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »